Wat is referentie stedenbouwkundige vergunning?

2020-12-29 by No Comments

Wat is referentie stedenbouwkundige vergunning?

Een stedenbouwkundige vergunning is een vergunning die u de toestemming geeft om bepaalde bouwwerkzaamheden uit te voeren. Als u plannen heeft om een woning te bouwen, te renoveren of uit te breiden, is het dus heel belangrijk dat u daar eerst een stedenbouwkundige vergunning voor aanvraagt.

Wat kost een stedenbouwkundige vergunning?

Belasting op het bouwen, herbouwen en verbouwen Deze kost is afhankelijk het volume en de aard van de geplande werken. Deze belasting is vastgesteld op 0.62 euro per kubieke meter. De minimum aanslag bedraagt 75 euro.

Waar vind ik stedenbouwkundige vergunning?

Ruimtelijke ordening en stedenbouw liggen aan de grondslag van elk bouwproject. Wanneer je een nieuwbouwwoning wil plaatsen of een aanbouw wil doen, moet je dus een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Dat doe je bij de dienst ruimtelijke ordening van je stad of gemeente.

Wie kan een stedenbouwkundige vergunning aanvragen?

Principe: om het even wie kan een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning indienen (de stedenbouwkundige vergunning is immers gekoppeld aan het vastgoed en niet aan de persoon van de aanvrager). Nuancering: de aanvrage moet echter in staat zijn om de afgegeven vergunning uit te voeren.

Wat is een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen?

Een omgevingsvergunning is vereist voor: voor het plaatsen, bouwen of herbouwen van gebouwen en constructies. voor het verbouwen van gebouwen en constructies. voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden in een gebouw (bijboorbeeld bijmaken van een appartement, maken van een studio of kamer, zorgwoning)

Wat betekent geen stedenbouwkundige vergunning?

indien in de akte staat dat er geen stedenbouwkundige vergunning voor het huis bekend is, wil dit zeggen dat er GEEn vergunning bekend is. dus geen voor de bouw van de woning en geen voor latere verbouwingen.

Wat zijn de kosten van een omgevingsvergunning?

Voordat je de vergunning kunt aanvragen, moet je er rekening mee houden dat er extra kosten bij komen. Met het indienen en begeleiden van een vergunning komt daar meer geld bovenop. Als je alles bij elkaar optelt zullen deze kosten gemiddeld tussen de 710 euro en 1040 euro komen te liggen.

Wat kost een omgevingsvergunning in Vlaanderen?

Aanvraag bij provincie

Type dossier Antwerpen Vlaams-Brabant
Gewone procedure met MER en/of OVR 400 euro 400 euro
Gewone procedure zonder MER en zonder OVR 250 euro 250 euro
Vereenvoudigde procedure of verzoek tot bijstelling 100 euro 100 euro
Rekeningnr. IBAN: BE74 0910 2158 0307 BIC: GKCCBEBB IBAN: BE55 0910 2163 2544 BIC:GKCCBEBB

Hoe stedenbouwkundige inlichtingen aanvragen?

Voor het bekomen van de stedenbouwkundige inlichten moet u zich wenden tot de dienst stedenbouw van de gemeente waarin je pand gelegen is, dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Beslist u samen te werken met dewaele, dan zullen onze makelaars deze aanvraag voor u in orde brengen.

Wie kan een omgevingsvergunning aanvragen?

Iedereen kan met zijn of haar identiteitskaart aanloggen in het digitale omgevingsloket en daar een bouwvergunning aanvragen. Je kunt je zelfs zonder problemen uitgeven voor architect, zonder dat onmiddellijk gecontroleerd wordt of je dat ook effectief bent.

Wie kan verkavelingsaanvraag indienen?

Voor het splitsen van een grond in minstens 2 loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden vraagt u aan via het online Omgevingsloket.

Wat is een stedenbouwkundige handeling?

Meer over kleine werken op en rond een gebouw (bv. renoveren, een terras aanleggen… voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden in een gebouw (bijboorbeeld bijmaken van een appartement, maken van een studio of kamer, zorgwoning) …