Wat is een bedachtzaam persoon?

2020-11-14 by No Comments

Wat is een bedachtzaam persoon?

bedachtzaam (bn): behoedzaam, beraden, bezonnen, denkend, intelligent, kalm, nadenkend, omzichtig, rustig, schrander, verstandig, voorzichtig, welberaden, weloverwogen.

Wat is weloverwogen handelen?

weloverwogen – Bijvoeglijk naamwoord 1. van iets: waar goed over is nagedacht, waar de voors en tegens tegen elkaar zijn afgewogen ♢ Na rijp beraad maakte de vrouw een weloverwogen besluit om toch maar bij haar man te blijven.

Wat betekent doordacht zijn?

DOORDACHT, bn. (van daden, plannen, voorstellen), waarbij aan alles behoorlijk gedacht is een wel doordacht plan; in wel doordachte bewoordingen gaf hij zijne tevredenheid te kennen, wel overwogen.

Wat is de betekenis van overwegen?

overwegen – onregelmatig werkwoord uitspraak: o-ver-we-gen 1. voor- en nadelen afwegen ♢ ik heb het voorstel overwogen 1.

Wat betekent weldoordacht?

weldoordacht bijv. naamw. Uitspraak: [‘wɛldordɑxt] waar je goed over nagedacht hebt Voorbeelden: `tewerkgaan volgens een weldoordachte methode`, `innovatieve en weldoordachte functionaliteiten van een systeem`Synoniemen: goed doordacht, weloverwogen …

Wat betekent behoudend zijn?

Behoudend noem je iemand die liever geen verandering ziet en alles bij het oude wenst te laten.

Wat betekent wilsbesluit?

Het geheim van het volhouden van een goed voornemen zit voor een groot deel in de definitie van jouw wilsbesluit. Bij het definiëren van dat krachtige wilsbesluit wat je voor jezelf maakt beschrijf je niet het oude gedrag maar nieuw gedrag.

Wat zijn kwaliteiten en vaardigheden?

Hoewel vaardigheden en kwaliteiten vaak in een adem worden genoemd, is er wel een duidelijk verschil tussen beide begrippen. In het kort zijn kwaliteiten aangeboren eigenschappen die je verder kunt ontwikkelen, terwijl vaardigheden specifieke activiteiten zijn die je kunt aanleren.

Wat is peinzen?

Peinzen – (peinsde, heeft gepeinsd), diep en ernstig over iets denken, waarbij men zijne omgeving vergeet: waar peinst gij over?; — (scherts.) hij peinst waar de deur moet komen, gezegd van iem. die in gedachten verzonken is; — mijmeren: altijd nog peinst hij over het verlies zijner geliefden.

Wat is onderwogen?

Dat geeft aan in hoeverre je afwijkt van je beleggingsprofiel. Stel je bent voor 50 procent belegt in aandelen en je bent voor 30 procent belegt in obligaties en voor 20 procent in kas. Dan zit je onderwogen in obligaties.