Wat is een 1 met 100 nullen?

2019-02-23 by No Comments

Wat is een 1 met 100 nullen?

In de wetenschap rekent men met getallen die zo groot zijn dat ze het menselijk verstand te boven gaan. Een veelvoorkomende term is googol: een 1 met 100 nullen erachter.

Hoeveel zijn 24 nullen?

Honderd triljard = 1 met 23 nullen. Hoeveel nullen heeft een Quadrillion: Quadrillion = 1 met 24 nullen.

Hoeveel nullen heeft een googolplex?

Een googolplex is een 1 met een googol nullen, ofwel 10 tot de macht googol.

Hoe noem je een getal met 27 nullen?

Lijst van machten van tien

Naam Exponent Exponent
miljoen 6 9
biljoen 12 15
triljoen 18 21
quadriljoen 24 27

Wat is een getal met 12 nullen?

Een overzicht van de dit type getallen:

Duizend 1.000 (1 met 3 nullen)
Miljoen 1.000.000 (1 met 6 nullen)
Miljard 1.000.000.000 (1 met 9 nullen)
Biljoen 1.000.000.000.000 (1 met 12 nullen)
Biljard 1.000.000.000.000.000 (1 met 15 nullen)

Hoe noemen wij een 1 met 18 nullen erachter?

billion is geen biljoen

Nederlands Engels Wetenschappelijke notatie
biljoen trillion 1012
biljard quadrillion 1015
triljoen quintillion 1018
triljard sextillion 1021

Hoeveel nullen heeft 100 miljoen?

Een miljoen is een 1 met 6 nullen: 1.000.000; in totaal dus 7 cijfers. Een miljard is 1000 miljoen, dus een 1 met 9 nullen: 1.000.000.000; in totaal dus 10 cijfers.

Hoe noem je een getal met 21 nullen?

duizend 1.000 (1 met 3 nullen)
biljoen 1.000.000.000.000 (1 met 12 nullen)
biljard 1.000.000.000.000.000 (1 met 15 nullen)
triljoen 1.000.000.000.000.000.000 (1 met 18 nullen)
triljard 1.000.000.000.000.000.000.000 (1 met 21 nullen)

Wat komt er na Googolplexian?

Na de triljard gaat het nog even door: quadriljoen en quadriljard, googol, googolplex en googolplexian. Googolplex is een 1 met googol nullen er achter. Dat is veel teveel om hier uit te schrijven. Dan raken we de tel kwijt!

Hoe noem je een getal met 15 nullen?

Wat is het getal met de meeste nullen?

Googol is een 10 tot de macht 100. Dat is een 1 met 100 nullen erachter. De uitgesproken naam voor een googol is tien sexdeciljard.