Wat doet een tussenpersoon?

2020-11-23 by No Comments

Wat doet een tussenpersoon?

Een (assurantie)tussenpersoon bemiddelt bij het sluiten van verzekeringsovereenkomsten. Een tussenpersoon moet u duidelijk informeren over de dekking van de af te sluiten verzekeringen. Hij moet u adviseren over de diverse verzekeringen.

Wat betekent de afkorting ASR bij verzekeringen?

De ASR verzekeringsgroep ontstond in 1997 nadat het concern Stad Rotterdam (bestaande uit de verzekeraars Stad Rotterdam Verzekeringen en Woudsend Verzekeringen) Europeesche Verzekeringen en De Amersfoortse overnam. De nieuwe naam ASR was een samenvoeging van Amersfoortse en Stad Rotterdam.

Hoe heet vergoeding tussenpersoon?

Beloning. Tussenpersonen worden doorgaans beloond door de aanbieder in de vorm van provisie. De provisie is bij verzekeringen vaak een percentage van de premie of een percentage van het hypotheekbedrag. Per 01-01-2013 is provisie op financieel complexe producten bij wet verboden.

Wat is een intermediair verzekering?

Een intermediair verzekering is geen echte verzekering, maar een benaming voor een verzekering die wordt afgesloten door de intermediair, oftewel de tussenpersoon. Deze tussenpersoon werkt als bemiddelaar tussen jou als consument en de verzekeraar.

Waarom een tussenpersoon?

Toch heeft het afsluiten via een tussenpersoon ook voordelen. Een tussenpersoon kan voor u bemiddelen met de verzekeringsmaatschappij. Bij een ontstane schade kan hij uw beroep op uw polis soepeler afwikkelen. Het inschakelen van een tussenpersoon is voor u ook een extra waarborg.

Wat zijn assurantietussenpersonen?

Intermediair = Een andere benaming voor een assurantietussenpersoon – verzekeringsadviseur. Verzekeringsbedrijf = 1) Een bedrijf, dat hetzij als verzekeringsmaatschappij, hetzij als gevolmachtigde, hetzij als assurantietussenpersoon bedrijfsmatige activiteiten verricht op het gebied van verzekeringen.

Wat betekent de afkorting ASR?

ASR is de afkorting van allerlei termen uit het Engels (acceleration-skid reduction, anti-slip regulation, anti-spin regulation) en het Duits (Antischlupfregelung, Antriebsschlupfregelung) met dezelfde betekenis: antidoorslipregelsysteem (tractieregelsysteem).

Wat houdt ASR in?

a.s.r. doet het Sinds wij in 1720 onze allereerste verzekering verkochten, helpen wij mensen in Nederland. Als verzekeraar doen we er alles aan om mensen te verzekeren op een manier die bijdraagt aan een eerlijke en duurzame maatschappij. Dat is wat ons drijft. Daarbij zijn de keuzes die we maken belangrijk.

Wat is doorlopende provisie?

Beloning op basis van provisie Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten. Wanneer u doorlopende provisie ontvangt verwacht de AFM dat u uw klant op zijn verzoek goed informeert over wat de klant wel en niet krijgt voor deze vergoeding.

Wat is provisie verzekering?

Provisie is de beloning die zij ontvingen van de bank of verzekeraar van wie zij de producten verkopen. Bijvoorbeeld een beleggingsverzekering, hypotheek of levensverzekering. Voortaan betaalt u de adviseur rechtstreeks voor financieel advies en bemiddeling.

Wat doet een assurantiemakelaar?

Een verzekeringsmakelaar wordt ook wel een onafhankelijke tussenpersoon genoemd. Hij helpt u bij het vinden van de juiste verzekering. Een verzekeringsmakelaar werkt zelfstandig en is onafhankelijk van verzekeringsmaatschappijen. Zo weet u zeker dat hij een verzekering vindt die het beste bij uw situatie past.

Wat doet een intermediair?

Een intermediair is een bemiddelaar of een tussenpersoon. Intermediair betekent letterlijk ‘in het midden’ en staat dus tussen de twee partijen. De taak van de intermediair is om te bemiddelen tussen de aanbieder van product, bijvoorbeeld elektra, en de gebruiker.