Hoe bereken je de eindejaarspremie?

2021-06-20 by No Comments

Hoe bereken je de eindejaarspremie?

De eindejaarspremie wordt pro rata berekend voor iedere bediende die minimaal 3 maanden in dienst is geweest in het betreffende jaar. Als deze bijvoorbeeld 8 maanden in dienst bent geweest, krijgt hij 8/12 van een bruto maandloon in december uitbetaald als eindejaarspremie.

Wat is PC 209?

Het PC 209, paritair comité voor de metaalnijverheid, is bevoegd voor de loon- en arbeidsvoorwaarden van de bedienden in de bedrijven die actief zijn in het bewerken van metaal op industriële schaal en het verwerken van metaal tot afgewerkte en halfafgewerkte producten.

Hoe wordt eindejaarspremie berekend PC 200?

In PC 200 (aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden) – het vroegere PC 218 – wordt de eindejaarspremie berekend op basis van het brutomaandloon voor de maand december. De eindejaarspremie wordt zwaarder belast dan een gewoon maandloon. Je zal dus netto minder overhouden dan bij een normaal maandloon.

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Een eindejaarspremie is niet wettelijk verplicht. Of jouw werkgever je een dertiende maand moet betalen, hangt af van de geldende regeling in het paritair comité. Of je een eindejaarspremie krijgt, hangt dus af van je paritair comité.

Hoe bereken je je netto vakantiegeld?

Vakantiegeld wordt berekend over je brutoloon. Dat is het loon voor aftrek van belasting en sociale lasten. Je vermenigvuldigt jouw brutoloon met het percentage vakantiegeld dat je krijgt. Dit is meestal 8%.

Wat is een Looncategorie?

Een loonbarema is een tabel met brutolonen. Ook de termen barema, loonschaal, loonhoogte of conventioneel loon worden gebruikt. De bedragen op de tabel stijgen naargelang de werknemer een bepaalde vooruitgang maakt in zijn carrière.

Wat is het paritair comité?

Een paritair comité is een Belgisch overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

Wat is het paritair comité 200?

PC 200 is het paritair comité voor werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten in opdracht van de werkgever en onder geen enkel ander paritair comité ressorteren. Het ANPCB staat voor het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden.

Hoe wordt vakantiegeld berekend bedienden?

Het enkel vakantiegeld is gelijk aan het normale dagloon voor de dag waarop de bediende vakantie neemt. Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van het bruto maandloon van de bediende. Formule: 4 weken vakantiegeld = 92% van het bruto maandloon.

Heb ik recht op een 13de maand?

In de wet staat geen verplichting om een dertiende maand uit te betalen. Een werknemer heeft hier in principe dus geen recht op, tenzij een eindejaarsuitkering is geregeld in een cao, personeelsreglement of arbeidsovereenkomst.

Is eindejaarspremie verplicht in horeca?

Om recht te hebben op een eindejaarspremie moet de werknemer in de loop van het kalenderjaar minstens 2 maanden ononderbroken werken bij dezelfde werkgever. Dit geldt zowel voor voltijdse als voor deeltijdse werknemers.